ZAJĘCIA EDUKCYJNE

Mimo zabezpieczania praw zwierząt ustawami ciągle wiele jest przypadków niewłaściwej opieki nad psami, a problem bezdomności psów, porzucanych przez właścicieli, czy wręcz odbieranych interwencyjnie nie traci na aktualności.

Zajęcia edukacyjne mają za zadanie edukować najmłodszych w zakresie opieki nad zwierzętami. Uczyć empatii, pokazywać, że psy są zwierzętami czującymi i że człowiek jest za nie odpowiedzialny.

Uczymy dzieci jak się prawidłowo zachowywać podczas kontaktu z psami, jak dbać o swoje bezpieczeństwo, jak troszczyć się o czworonoga, karmić, sprzątać, dbać o zdrowie.

Czas trwania zajęć: do ustalenia